STEMMING


Å stemme instrumentet regelmessig er viktig.


Er det lenge sidan sist held ikkje pianoet seg stemt like lenge.


                     VEDLIKEHALD


Sit tangentane fast? Kjem det knirkelydar?

Er pianoet treigt å spele på?


Det er mykje som kan gjerast for å få ei betre speleoppleving. Nokre saker kan fiksast rimeleg kjapt, medan noko krev større reparasjonar.

Covid
Ønskjer du bruk av munnbind eller andre tiltak, sei gjerne ifrå, så ordnar vi det.