PRISER

Priser 2024

535,-

Pianostemming: 2195,-


                                               

Kjørekostnad i Bergen: 295,-

(Tilleggskostnadar for reise utanfor Bergen kommune må påreknast.) Opptrekk: 530,-
Er det ei stund sidan sist, kan pianoet ha sunket såpass mykje at det trengs eit såkalla "opptrekk". Det er ein grovstemming for å få instrumentet opp i riktig tonehøgde før det kan stemmast. Dette gjerast ved same besøk.Dobbelt opptrekk: 870,-

Når pianoet har sunket ekstra mykje over mange år, er det alltid ikkje nok med éitt opptrekk.Timearbeid: 950,-

For anna arbeid enn stemming. Arbeid med mekanikk, reparasjonar, m.m.


Befaring, inkl. kjørekostnad: 635,-
Vurderer du eit piano på finn.no, eller har arva? Lat meg ta ein skikk før du flytter 250 kg inn i stova.